Rozprawy doktorskie

  • mgr inż. Katarzyna Kurek

Rozprawa doktorska pt. „Rozmieszczenie, wymagania siedliskowe oraz wybrane parametry populacji węża Eskulapa Zamenis longissimus w Bieszczadach”..

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Recenzja - Dr hab. Maciej Pabijan

 

  • mgr Maria J. Gołąb

Dnia 7 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii J. Gołąb. Tytuł rozprawy: ,,Effects of habitat manipulation on reproductive behaviour in riverine damselflies” (Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych). Więcej informacji do pobrania tutaj.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Dr hab., prof. UAM Rafał Bernard

 

  • mgr Ewa Zyśk-Gorczyńska

Dnia 29 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Karkowie, al. A. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Zyśk-Gorczyńskiej. Tytuł rozprawy: ,,Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat''. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

 

  • mgr inż. Szymon Śniegula

,,Compensating developmental rate in dragonflies and damselflies (Odonata) as a response to photoperiod along a latitudinal gradient’’

Streszczenie Pl
Stresczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Dr hab. Marcin Czarnołęski

 

  • mgr Kamil Najberk

Dnia 3 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Karkowie, al. A. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamila Najberka. Tytuł rozprawy: ,,Hipoteza uwolnienia od naturalnych wrogów, a inwazyjność obcych gatunków roślin''. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

 

  • mgr Wojciech Bielański

Dnia 26 marca 2014 r. o godz. 10:30 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Karkowie, al. A. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Bielańskiego. Tytuł rozprawy: ,,Strategie samców nielęgowych rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus''. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Dr hab. M. Borowiec
Recenzja - Prof. dr hab. Z. Witkowski

 

  • mgr Zofia Książkiewicz

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Zofii Książkiewicz pt. "Wymagania mikrosiedliskowe wybranych mięczaków szuwaru wielkoturzycowego, ze szczególnym uwzględnieniem Vertigo angustior", która odbędzie się dnia 17 czerwca 2013 roku o godz. 1030 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zawiadomieniu o obronie rozprawy doktorskiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

powrót